::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200


  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

  • กำหนดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 2/2559

  • งานปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม

  • กำหนดการ/วัน/เวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • ประกาศพ้นสภาพไม่ได้ลงทะเบียนเรียน2/2559