::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  • กำหนดการ/วัน/เวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • ประกาศพ้นสภาพไม่ได้ลงทะเบียนเรียน2/2559