• แจ้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 จะเริ่มทำการฝึก ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2559

  • โควตา 2560

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559