::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

     

  • ป.ตรี ไอที วท.เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพิ่ม

  • งานปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม

  • กำหนดการ/วัน/เวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560