• โควตา 2560

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559