::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  


  • กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560

  • กำหนดการ/วัน/เวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560