• วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

  • ขอไว้อาลัยแด่ครูเจริญ มณีจันทร์

  • กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2557

  • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  • แจ้งนักศึกษาที่สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตให้นำใบเสร็จมาแลกรับคู่มือการสมัคร

  • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์ข่าวด่วนจาก Boga

สำนักอำนวยการ