• ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

  • สวมหน้ากากอนามัย

  • นศท. วท.ชม. 2564

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ วท.ชม. 1/2564. ปรับปรุง 10 มิ.ย. 2564

    


สารสนเทศสำหรับบุคลากร     1.รองผู้อำนวยการ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์
          Download

     2.ครูกฤษณะ มีสุข  Download