• ทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัคร ครูพิเศษประจำแผนกวิชาช่างเมคคาฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

  • ประกาศ พ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561