• ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์