• ขอเชิญ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา วท.ชม. ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  • กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2561

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

  • กำหนดการสอบ V-NET 2561