::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
    

  • แจ้ง นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกคน ทุกระดับชั้น เรื่อง รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของภาคเรียนที่ 2/2559