• ปรกะกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน 1 /2565

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • สวมหน้ากากอนามัย

     


สารสนเทศสำหรับบุคลากร     1.รองผู้อำนวยการ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์
          Download

     2.ครูกฤษณะ มีสุข  Download

 

รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่