• สวมหน้ากากอนามัย

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


สารสนเทศสำหรับบุคลากร     1.รองผู้อำนวยการ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์
          Download

     2.ครูกฤษณะ มีสุข  Download